เข้าสู่ระบบ

  

ยินดีต้อนรับสู่ ระบบจองห้องประชุมคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาหสารคาม


ระบบจองห้องประชุมคณะเทคโนโลยีเปิดให้บริการ

User Password ติดต่อเจ้าหน้าที่ 1802

ระบบจองห้องประชุมคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาหสารคาม


พัฒนาโดย: นายธีระศักดิ์ ประทุมพล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยี Copyright 2022 by faculty of technology Mahasarakham University. All Rights Reserved.