ระบบจองห้องประชุมคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


*หากต้องการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงการจอง ติดต่อเจ้าหน้าที่ 1802ระบบจองห้องประชุมคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาหสารคาม


พัฒนาโดย: นายธีระศักดิ์ ประทุมพล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยี Copyright 2022 by faculty of technology Mahasarakham University. All Rights Reserved.