เกี่ยวกับระบบการแจ้งซ่อม

เวอร์ชั่นการอัพเดทโปรแกรม.

เวอร์ชั่นการพัฒนา

V.1.0

 • ปรับปรุงรูปแบบการแสดงผลบน Mobile, Taplet etc.
 • แก้ไขการกำหนดสิทธิ์การใช้งาน (User Login)
 • เพิ่มเมนู แก้ไขข้อมูลส่วนตัว เปลี่ยนรหัสผ่าน
 • เพื่มเมนูส่งออกข้อมูลรายงานเป็นไฟล์ PDF

เวอร์ชั่นการพัฒนา

V.1.1

 • แก้ไข กรณีผู้ใช้งานที่มีสิทธิเป็น admin ไม่สามารถเพิ่มข้อมูลผู้ใช้งานระบบได้
 • แก้ไข กรณีรายงานประวัติการซ่อม แสดงชื่อไม่ตรงกับรายการที่เลือก
 • เพิ่มระบบแจ้งงานซ่อมสำหรับผู้แจ้งปัญหาโดยไม่ต้อง Login เข้าสู่ระบบ
 • เพิ่มเติมผู้ใช้งานที่มีสิทธิเป็น admin สามารถแก้ไข หรือ ลบ ข้อมูลการทำงาน ของ ผู้ใช้งานระบบท่านอื่น ๆ ได้
30% Off

เวอร์ชั่นการพัฒนา

V.1.2

$39
 • เพิ่มเติม ทะเบียนอุปกรณ์สามารถคลิกเลือก แสดงข้อมูลตามสถานะได้
 • เพิ่มข้อมูลรายละเอียดทะเบียนอุปกรณ์ ข้อมูลผู้ขาย/วันที่เลิกใช้อุปกรณ์/ข้อมูลการรับประกัน
 • เพิ่มการค้นหาข้อมูลทะเบียนอุปกรณ์ ตามรหัสอุปกรณ์ และตามชื่ออุปกรณ์
 • เพิ่มการค้นหาข้อมูลการแจ้งซ่อม/สถานะการซ่อม/ชื่อผู้แจ้งซ่อม/หน่วยงาน
 • เพิ่มการตั้งค่าข้อมูลพื้นฐานของระบบ
 • เพิ่มการแสดงรายงานการแจ้งซ่อมทั้งหมด/แบบรายเดือน/ปี
 • เพิ่มการแสดงรายงานการแจ้งซ่อม-แยกตามหน่วยงาน
 • การแสดงรายงานสามารถออกรายงานในรูปแบบของ PDF
Untitled Footer

© Copyright 2015, All Rights Reserved. พัฒนาระบบโดย : นายนิรุตต์ บุญคง ( E-mail : nirutboonkong@gmail.com ) Privacy and Terms RSO Online V.1.2