ตารางการแจ้งซ่อมทั้งหมด

ตารางการแจ้งซ่อม รวมรายการแจ้งซ่อมทั้งหมด 60 รายการ

ชื่อ-สกุล วันเวลาที่แจ้ง หน่วยงาน หัวข้อเรื่องการแจ้งซ่อม สถานะ ตอบกลับ
มานพ 2018-03-13 : 18:37 สำนักงานเลขานุการ เครื่องเปิดไม่ติด รอตรวจสอบ
ขนิษฐา เรืองวิทยานุสรณ์ 2017-11-10 : 14:35 สำนักงานเลขานุการ ท่อแอร์ รอตรวจสอบ
จิราภรณ์ กระแสเทพ 2017-11-07 : 14:46 สาขาเทคโนโลยีการเกษตร น้ำรั่ว ฝ้าเพดานร่วง 1 แผ่น รอตรวจสอบ
นางสาวจิราภรณ์ กระแสเทพ 2017-08-22 : 14:42 สาขาเทคโนโลยีการเกษตร ไฟฟ้าในห้อง TA 106 เปิดไม่ติด รอตรวจสอบ
นางสาวจิราภรณ์ กระแสเทพ 2017-04-24 : 15:40 สาขาเทคโนโลยีการเกษตร แจ้งซ่อมไฟฟ้าห้อง TA314 ซ่อมเสร็จแล้ว
tawatchai
นางสาวจิราภรณ์ กระแสเทพ 2017-03-27 : 17:30 สาขาเทคโนโลยีการเกษตร รื้อรางไฟและสายไฟ ซ่อมเสร็จแล้ว
tawatchai
นายอาณัติ จันทร์ถิระติกุล 2017-03-09 : 10:29 สาขาสัตวศาสตร์ ระบบน้ำชั้น 4 ซ่อมเสร็จแล้ว
tawatchai
วิจิตรา หลวงอินทร์ 2017-01-05 : 15:07 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ โทรศัพท์ห้องพังค่ะ ซ่อมเสร็จแล้ว
tawatchai
วันประเสริฐ ทุมพะลา 2017-01-04 : 11:38 สาขาสัตวศาสตร์ ติดตั้งระบบไฟฟ้าของโรงเรือนสัตว์ทดลอง ซ่อมเสร็จแล้ว
tawatchai
นายนิรุตต์ บุญคง 2016-11-15 : 17:42 สำนักงานเลขานุการ หลอดไฟขาด จำนวน 2 หลอด หลอดสั้น 1 หลอดยาว 1 ซ่อมเสร็จแล้ว
tangtasin
ณิชารัตน์ สินมาลัย 2016-11-07 : 16:05 สาขาเทคโนโลยีการอาหาร ลง windows เครื่องใหม่ ซ่อมเสร็จแล้ว
tawatchai
ณิชารัตน์ สินมาลัย 2016-11-07 : 16:03 สาขาเทคโนโลยีการอาหาร คอมพิวเตอร์ขัดข้อง ซ่อมเสร็จแล้ว
tawatchai
นางสาวณิชารัตน์ สินมาลัย 2016-10-12 : 15:27 สาขาเทคโนโลยีการอาหาร แอร์พัง ซ่อมเสร็จแล้ว
tawatchai
จินตนา สังโสภา 2016-09-13 : 15:13 สาขาเทคโนโลยีการอาหาร ประตูห้องหักบัณฑิต 409 เสีย ไม่สามารถล็อคได้ ซ่อมเสร็จแล้ว
tawatchai
ขนิษฐา เรืองวิทยานุสรณ์ 2016-08-31 : 17:15 สาขาสัตวศาสตร์ ลูกบิดประตู้ห้อง 318 ซ่อมเสร็จแล้ว
tawatchai
นางสาวจิราภรณ์ กระแสเทพ 2016-08-15 : 19:17 สาขาเทคโนโลยีการเกษตร แจ้งเปลี่ยนฝ้าเพดานห้อง TA314 และตรวจเช็คท่อน้ำ ซ่อมเสร็จแล้ว
tawatchai
นายยุทธจักร จันทศิลป์ 2016-07-05 : 12:21 สาขาเทคโนโลยีการเกษตร ซ่อมคอมฯ ซ่อมเสร็จแล้ว
tawatchai
ร่วมฤดี พานจันทร์ 2016-06-02 : 16:44 สาขาประมง ระบบ WIFI ใช้ไม่ได้ ซ่อมเสร็จแล้ว
tawatchai
นางสาวจิราภรณ์ กระแสเทพ 2016-06-02 : 10:12 สาขาเทคโนโลยีการเกษตร น้ำรั่วจุดที่ 2 ซ่อมเสร็จแล้ว
tawatchai
นางสาวจิราภรณ์ กระแสเทพ 2016-05-30 : 09:34 สาขาเทคโนโลยีการเกษตร น้ำรั่ว ซ่อมเสร็จแล้ว
tawatchai
น.ส.ณิชารัตน์ สินมาลัย 2016-03-29 : 17:42 สาขาเทคโนโลยีการอาหาร แจ้งซ้อมคอมพิวเตอร์ ประจำห้อง 222 ซ่อมเสร็จแล้ว
tawatchai
น.ส.เปียทิพย์ โภคาพานิช 2016-03-29 : 17:41 สาขาเทคโนโลยีการอาหาร แจ้งซ้อมคอมพิวเตอร์ ประจำห้อง TA226 ซ่อมเสร็จแล้ว
tawatchai
น.ส.เปียทิพย์ โภคาพานิช 2016-03-29 : 17:39 สาขาเทคโนโลยีการอาหาร แจ้งซ้อมคอมพิวเตอร์ ประจำห้องอาจารย์ อังคณา TA212 ซ่อมเสร็จแล้ว
tawatchai
ดาราพร ไชยสีทา 2016-03-28 : 11:36 สาขาเทคโนโลยีการเกษตร ซ่อมเครื่องพิมพ์ hp M175 ซ่อมเสร็จแล้ว
tawatchai
ศิริรัตน์ ดีศีลธรรม 2016-03-24 : 11:16 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ แชร์เครื่องปริ้นเตอร์สำหรับการใช้งาน ซ่อมเสร็จแล้ว
nirut.b
Vijitra Luang-In 2016-03-21 : 18:10 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ แอร์ห้อง TA309 พัง ซ่อมเสร็จแล้ว
tangtasin
ภัททิรา เกษมศิริ 2016-03-14 : 16:53 สาขาประมง คอมพิวเตอร์ห้อง TA306 มีไวรัส ซ่อมเสร็จแล้ว
tawatchai
สุชีรา เหล่าสี 2016-03-09 : 09:46 สาขาประมง printer ไม่สามารถใช้งานได้ ซ่อมเสร็จแล้ว
tawatchai
วรัญญู แก้วดวงตา 2016-02-27 : 16:02 สาขาเทคโนโลยีการเกษตร ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มีปัญหาในการเข้าใช้งาน ซ่อมเสร็จแล้ว
nirut.b
อ.มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 2016-02-23 : 10:29 สาขาเทคโนโลยีการอาหาร แอร์ห้อง 311 ไม่เย็นเสียงดังสักพักก็พ่นไอน้ำแข็งออกแล้วก็รวนไปเลย ซ่อมเสร็จแล้ว
tangtasin
วันประเสริฐ ทุมพะลา 2016-02-08 : 15:52 สาขาสัตวศาสตร์ ซ่อมคอมพิวเตอร์ ซ่อมเสร็จแล้ว
tangtasin
ณิชารัตน์ สินมาลัย 2016-02-05 : 11:33 สาขาเทคโนโลยีการอาหาร ไฟที่โต๊ะแลปไม่ติด ซ่อมเสร็จแล้ว
tangtasin
อ.มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 2016-02-08 : 15:16 สำนักงานเลขานุการ ไมค์ห้องTA407น่าจะถ่านหมดค่ะ ซ่อมเสร็จแล้ว
tawatchai
ศิริพรรณ พลเสน 2016-01-27 : 15:17 สาขาสัตวศาสตร์ เครื่องปริ้นฯมีปัญหาใช้งานไม่ได้ค่ะ ซ่อมไม่ได้
tawatchai
ดาราพร ไชยสีทา 2016-01-11 : 15:28 สาขาเทคโนโลยีการเกษตร เครื่องปริ้นเตอร์มีเส้นเวลาพิมพ์งาน ซ่อมเสร็จแล้ว
tawatchai
วิจิตรา หลวงอินทร์ 2015-12-24 : 09:59 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ wifiที่ห้องใช้ไม่ได้บนmobilephone ซ่อมเสร็จแล้ว
tawatchai
วิจิตรา หลวงอินทร์ 2015-12-24 : 09:57 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ โทรศัพท์ที่ห้องโทรออกไม่ได้ ซ่อมเสร็จแล้ว
tawatchai
นายนิรุตต์ บุญคง 2015-12-21 : 09:49 สำนักงานเลขานุการ หลอดไฟไม่ติดจำนวน1หลอด ซ่อมเสร็จแล้ว
nirut.b
นางสาวเปียทิพย์ โภคาพานิช 2015-12-16 : 14:54 สาขาเทคโนโลยีการอาหาร แจ้งซ้อมแอร์ห้องเจ้าหน้าTA112 ซ่อมเสร็จแล้ว
tangtasin
วันประเสริฐ ทุมพะลา 2015-12-08 : 13:42 สาขาสัตวศาสตร์ ติดตั้งเครื่องปริ้น ซ่อมเสร็จแล้ว
tawatchai
เปียทิพย์ โภคาพานิช 2015-11-30 : 14:12 สาขาเทคโนโลยีการอาหาร ซ่อมคอมพิวเตอร์ห้องlabta111เปิดไม่ติด ซ่อมเสร็จแล้ว
tawatchai
วันประเสริฐ ทุมพะลา 2015-11-26 : 10:22 สาขาสัตวศาสตร์ เครื่องปริ้น ซ่อมเสร็จแล้ว
tawatchai
วันประเสริฐ ทุมพะลา 2015-11-24 : 14:21 สาขาสัตวศาสตร์ โน๊ตบุคและเครื่องปริ้นไม่สามารถใช้งานได้ ซ่อมเสร็จแล้ว
tawatchai
ฤชุอร วรรณะ 2015-11-04 : 14:57 สาขาเทคโนโลยีการเกษตร ระบบปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ไม่ปกติ ซ่อมเสร็จแล้ว
tawatchai
นางศิริพรรณ พลเสน 2015-11-24 : 15:19 สาขาสัตวศาสตร์ ติดตั้งเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ ซ่อมเสร็จแล้ว
tawatchai
ภัททิรา เกษมศิริ 2015-11-02 : 09:34 สาขาประมง ลงwindowsใหม่ ซ่อมเสร็จแล้ว
tawatchai
เบ็ญจพร กุลนิตย์ 2015-10-29 : 17:20 สาขาเทคโนโลยีการเกษตร เปิดhandydriveและไรท์CDไม่ได้ ซ่อมเสร็จแล้ว
tawatchai
สถาพร สุราชสิงห์ 2015-11-03 : 16:45 สาขาเทคโนโลยีการอาหาร เปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟUPS ซ่อมเสร็จแล้ว
tawatchai
สุชีรา เหล่าสี 2015-10-21 : 11:03 สาขาประมง ระบบอินเตอร์เน็ตคอมพิวเตอร์ใช้ไม่ได้ ซ่อมเสร็จแล้ว
tawatchai
เบ็ญจพร กุลนิตย์ 2015-10-18 : 19:30 สำนักงานเลขานุการ แจ้งตรวจสอบคอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์ ซ่อมเสร็จแล้ว
tawatchai
นางสาวจิราภรณ์ กระแสเทพ 2015-10-13 : 22:36 สาขาเทคโนโลยีการเกษตร เต้าเสียบปลั๊กไฟชำรุด ซ่อมเสร็จแล้ว
tangtasin
นางสาวจิราภรณ์ กระแสเทพ 2015-10-13 : 15:48 สาขาเทคโนโลยีการเกษตร เช็คระบบไฟฟ้าและเปลี่ยนหลอดไฟ ซ่อมเสร็จแล้ว
tangtasin
อ.ดุลจิรา สุขบุญญสถิตย์ 2015-10-12 : 14:08 สาขาเทคโนโลยีการอาหาร เครืองคอมพิวเตอร์(Notebook)ใช้งานไม่ได้ ซ่อมเสร็จแล้ว
nirut.b
พัชรี สิริตระกูลศักดิ์ 2015-10-09 : 15:59 สาขาเทคโนโลยีการเกษตร แจ้งซ่อมพริ้นเตอร์ ซ่อมเสร็จแล้ว
tawatchai
วิจิตรา หลวงอินทร์ 2015-10-12 : 17:42 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ไฟสองหลอดที่ห้องทำงานไม่ติดค่ะ ซ่อมเสร็จแล้ว
tangtasin
วิภาวี ไทเมืองพล 2015-10-06 : 12:47 สาขาประมง แก้ไขการลงโปรแกรมของปริ้นเตอร์ห้องTA315 ซ่อมเสร็จแล้ว
tawatchai
นางสาวจิราภรณ์ กระแสเทพ 2015-10-05 : 14:26 สาขาเทคโนโลยีการเกษตร แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ ซ่อมเสร็จแล้ว
tawatchai
เบ็ญจพร กุลนิตย์ 2015-10-01 : 15:45 สาขาเทคโนโลยีการเกษตร ไม่สามารถตั้งเวลา(timesetting)เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ ซ่อมเสร็จแล้ว
tawatchai
เปียทิพย์ โภคาพานิช 2015-10-01 : 14:08 สาขาเทคโนโลยีการอาหาร กล้องวงจรปิดใช้งานไม่ได้ ซ่อมไม่ได้
tawatchai
นางศิริพรรณ พลเสน 2015-10-05 : 13:49 สาขาสัตวศาสตร์ ย้ายติดตั้งสาย lan พร้อมใช้งาน computer เขตพี้นที่ในเมือง ซ่อมเสร็จแล้ว
tawatchaiUntitled Footer

© Copyright 2015, All Rights Reserved. พัฒนาระบบโดย : นายนิรุตต์ บุญคง ( E-mail : nirutboonkong@gmail.com ) Privacy and Terms RSO Online V.1.2