งานวิจัย คณะเทคโนโลยี


งานวิจัย ระดับนานาชาติและระดับชาติ
คณะเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยมหาสารคามผู้พัฒนาระบบงานวิจัย คณะเทคโนโลยี

โดย นายเจษฎา กลิ่นกล้า ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โทรศัพท์ : 043-754085 โทรภายใน : 1852 Email : jestada_tuk@hotmail.com


ใช้ Web Browser Google Chrome ในการเข้าเว็บไซต์จะช่วยให้หน้าเว็บไซน์แสดงผลได้ทุกฟังก์ชัน ดาวโหลดได้ที่นี่