"ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม"

ผู้ส่งคำอวยพรผู้บริหาร
คณาจารย์
บุคลากร
นิสิต
ศิษย์เก่า
อื่นๆ

คำอวยพร


รูปภาพประทับใจ *ตั้งชื่อภาพเป็นภาษาอังกฤษนฤเบศร์ศิษย์เก่า

"ขอพร ดีดีครับท่านเมตตาจิตให้ผมด้วย พลังงานจนล์ สถิตย์ครับท่านอาจารย์"
Date 02-12-2021 20:57:18

น.ส.เนตรนภา โภชนะศิษย์เก่า

"ด้วยอำนาจแห่งคุณความดีที่อาจารย์ทั้งสองได้เป็น ผู้ให้ ให้ความรู้ ให้ความรัก ให้ความเมตตากับศิษย์ทั้งหลาย ขอให้อาจารย์ทั้งสองมีความสุขในบั้นปลายชีวิต มีความเจริญในธรรม ปราศจาคโรคภัยไข้เจ็บนะคะ"
Date 19-09-2021 19:50:47

นายพงษ์เทพ เจริญศักดิ์ผู้บริหาร

" ในวาระเกษียณอายุราชการของ รศ.ประสิทธิ์ ชุติชูเดช และผศ.นิตยา คอนสาร ผมขอแสดงมุทิตาจิตด้วยความปรารถนาดีขอให้อาจารย์ทั้งสองท่าน มีสุขภาพแข็งแรง สุขกาย สบายใจ และใช้ชีวิตในช่วงเกษียณอายุราชการอย่างมีความสุขครับ"
Date 10-09-2021 14:23:51

ดร. ธิติวุทธิ วงค์คำแปงคณาจารย์

"ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทั้งสองท่าน ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงบันดาลพรให้ท่านทั้งสองมีสุขภาพเเข็งเเรง และมีความสุขในชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ"
Date 10-09-2021 12:35:48

กนกกุล มาเวียงคณาจารย์

"ร่วมสร้าง ร่วมสุข ร่วมเจริญ ร่วมอายุ วรรณะ สุขพละ นะค่ะ รักและคิดถึง"
Date 10-09-2021 11:24:32

ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ดีศีลธรรมคณาจารย์

"ขอให้ท่านอาจารย์ทั้งสองท่านมีสุขภาพแข็งแรง มีความสุขในชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ ด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะ"
Date 10-09-2021 11:01:50

มนัชญา สังข์ศรีอินทร์คณาจารย์

""ขอขอบพระคุณสำหรับความเมตตา การดูแล รวมถึงการให้คำแนะนำที่ดี ที่ท่านทั้งสองมีให้ตลอดเวลาที่ผ่านมา ขอให้อาจารย์ทั้งสองมีความสุขสนุกสนาน สุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไป รักและเคารพค่ะ""
Date 06-09-2021 16:45:40

อนุชิตา มุ่งงามคณาจารย์

"ขอแสดงความยินดีกับพี่นิตและ อ. ประสิทธิ์ ที่ทำงานจนประสบความสำเร็จเดินทางถึงเส้นชัยอย่างสง่างาม ขอบคุณกับความเป็นกัลยาณมิตรที่แบ่งปันกันมาเนิ่นนานอย่างสม่ำเสมอ"
Date 06-09-2021 10:25:39

ศิริธร ศิริอมรพรรณคณาจารย์

"ขอแสดงความยินดีกับท่านอาจารย์ทั้งสองเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ กราบขอบพระคุณในความเมตตาและมิตรไมตรีที่อาจารย์มีให้เสมอมานะคะ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยคุ้มครองให้อาจารย์ทั้งสองท่านมีความสุข สุขภาพแข็งแรงตลอดไปค่ะ"
Date 06-09-2021 08:55:01

ร่วมฤดี พานจันทร์คณาจารย์

"“ทุกครั้งที่เจอกันไม่ว่าจะในคณะหรือที่ไหนๆ จะได้รับรอยยิ้ม และคำทักทายที่เป็นกันเองจากอาจารย์ทั้งสองทันเสมอ ขอให้อาจารย์ทั้งสองท่านมีความสุข สุขภาพแข็งแรง กับชีวิตหลังเกษียณอายุราชการนะคะ ด้วยความเคารพ”"
Date 06-09-2021 06:48:31

พีระยศ แข็งขันคณาจารย์

""ขอขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆ ที่อาจารย์นิตยาและอาจารย์ประสิทธิ์ได้มอบให้มาโดยตลอด สำหรับผม พี่เป็นครูที่ยอดเยี่ยม สุขสันต์วันเกษียณอายุที่จะมีอิสระและสนุกกับการผจญภัยในวัยเกษียณนะครับ ผมขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกโปรดจงช่วยบันดาลพรให้พี่มีความสุข มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ด้วยความเคารพรัก""
Date 05-09-2021 10:25:07

วิภาวี ไทเมืองพลผู้บริหาร

"ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะ ขอให้ท่านอาจารย์มีความสุข สุขภาพแข็งแรง และได้ทำในสิ่งที่อาจารย์รักหลังจากวันเกษียณนะคะ ด้วยความเคารพค่ะ"
Date 04-09-2021 17:38:40

ภัทร์ลดา สุธรรมวงศ์ศิษย์เก่า

"ขอแสดงความยินดี และขอขอบพระคุณ อาจารย์ประสิทธิ์ มากน่ะคะ ขอให้มีความสุขและสุขภาพแข็งแรงหลังจากเกษียณไปนะคะ ด้วยความเคารพ "
Date 04-09-2021 14:43:02

วรรทณา สินศิริคณาจารย์

"ขอให้พี่นิต มีความสุข รอยยิ้มและสุขภาพแข็งแรงทำในสิ่งรักหลังจากเกษียณไปนะคะ"
Date 04-09-2021 11:41:00

วิจิตรา หลวงอินทร์คณาจารย์

"ขอขอบพระคุณ อาจารย์นิตและอาจารย์ประสิทธิ์ที่ได้ให้คำแนะนำในการทำงานแก่อาจารย์รุ่นน้องในคณะเป็นอย่างดีเสมอมาค่ะ อาจารย์นิตมีความน่ารัก และปล่อยมุกตลกในที่ประชุมภาคให้วินได้ขำบ่อยๆ และทำให้บรรยากาศผ่อนคลาย กลายเป็นความฮาได้ค่ะ ขอให้อาจารย์ทั้งสองมีสุขภาพแข็งแรง และมีความสุขมากๆ นะคะ ด้วยความเคารพ"
Date 04-09-2021 11:38:31

วนิดา ชื่นตาคณาจารย์

"ขอแสดงความยินดีกับ อ.ทั้งสองท่านด้วยนะคะ ขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง และมีความสุขกับชีวิตวันเกษียณค่ะ ด้วยความเคารพค่ะ"
Date 04-09-2021 11:33:06

นางกรรณิการ์ ชูเกียรติวัฒนาคณาจารย์

"ขอขอบพระคุณพี่นิดและอาจารย์ประสิทธิ์ รุ่นพี่อาจารย์ที่น่ารักและมีน้ำใจให้น้องๆในคณะเสมอมาค่ะ และขอแสดงความยินดีด้วยที่ท่านทั้งสองจะได้พักผ่อนมีเวลาทำสิ่งที่ตนเองอยากทำโดยไม่ติดเงื่อนไขเวลาราชการอีกต่อไปแล้ว"
Date 04-09-2021 11:16:03

นายกรณ์ดนัย คุณนานิสิต

"ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับอาจารย์ ช่วงเวลาที่เหน็ดเหนื่อยกำลังจะผ่านพ้นไปแล้ว ช่วงเวลาที่ดีที่สุดกำลังจะมาถึง ขอให้อาจารย์ได้ประสบแต่ความสุขในทุกคืนวันนะครับ เสียดายที่ผมยังไม่ได้เรียนกับอาจารย์เลย555 รักอาจารย์นะครับ"
Date 04-09-2021 11:01:43

นางสาวจุฬารัตน์ ภูสีเขียวศิษย์เก่า

"ขอขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆที่อาจารย์มอบให้มาตลอด ขอให้อาจารย์มีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรง รักและเคารพนะคะ"
Date 04-09-2021 08:21:37

Jidtiwatบุคลากร

"ขอแสดงความยินดีกับทั้งสองท่านครับ"
Date 03-09-2021 15:49:29