iMeeting 2014 (version 1.4) - ระบบจองห้องประชุมและรถออนไลน์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 


กำลังประมวลผล...

ระเบียบการให้บริการ
สิ่งที่ปรับปรุง

 • imeeting 2014 v.1.4
  • แก้ไขและปรับปรุงฟังก์ชั่นการทำงานสำหรับ "พิมพ์ใบจอง" โดยใช้ mPDF Version 6.0 เพื่อความรวดเร็วในการ convert file PDF
    
 • imeeting 2014 v.1.3
  • แก้ไขและปรับปรุงใบบันทึกข้อความในการจองห้องประชุมและรถออนไลน์ ให้มีการแสดงวันที่ที่ทำรายการ
    
 • imeeting 2014 v.1.2
  • แก้ไขปัญหาการแสดงปฏิทินรายการการจอง กรณีคลิกเดือน หรือปีถัดไป แล้วหัวเดือน แสดงเป็นคำว่า Invalid Date Vaue.
    
 • imeeting 2014 v.1.1
  • ปรับปรุงเรื่องการนำเข้าข้อมูลสมาชิกจากไฟล์ Excel (.xls) โดยเปลี่ยน Library การใช้งาน Microsoft Excel ใหม่เป็น PHPExcel เพื่อลดปัญหาการนำเข้าที่ใช้ได้บ้างไม่ได้บ้าง
    
 • imeeting 2014 v.1.0
  • แก้ debug เรื่องการสอบถามรายชื่อห้องประชุม กรณีห้องประชุมมีมากกว่า 20 รายการ แล้วคลิกปุ่มหน้าถัดไป เกิดข้อผิดพลาดกลายเป็นหน้าจอแก้ไข หรือกลายเป็นหน้าจอแสดงรายการที่มีปุ่มแก้ไข
  • แก้ debug เรื่องการสอบถามรายชื่อรถ กรณีมีรถมากกว่า 20 รายการ แล้วคลิกปุ่มหน้าถัดไป เกิดข้อผิดพลาดกลายเป็นหน้าจอแก้ไข หรือกลายเป็นหน้าจอแสดงรายการที่มีปุ่มแก้ไข
Copyright © 2014 ระบบจองห้องประชุมและรถออนไลน์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (version 1.4)
พัฒนาโดย : นายนิรุตต์ บุญคง ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ : 043-754085 โทรภายใน : 1802 อีเมล์ : nirutboonkong@gmail.com
                ระบบนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Internet Explorer 10 , Google Chrome , Firefox, Opera, Safari ความละเอียดหน้าจอ 1280 x 720 Pixel ขึ้นไป