Breaking News
Home / หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาตรี

  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (Bachelor of Science Program in Food Technology)
    บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นทีม และเสาะแสวงหาความรู้ความสามารถด้วยตนเองได้ : คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (Bachelor of Science Program in Food Product Development)
    บัณฑิตสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มีองค์ความรู้ด้านกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มีความสามารถในการจัดการ วิจัย และไฝ่เรียนรู้พัฒนานวัตกรรมสู่ชุมชน : คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

four × 3 =