ระบบงานการประชุม คณะเทคโนโลยี (VERSION 1.3)

คำชี้แจงก่อนเข้าใช้งานระบบงานการประชุม คณะเทคโนโลยี

version 1.3 :
– เพิ่ม feature และโครงสร้างการทำงานภายในใหม่ให้มีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
– เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานในระดับสมาชิก
– เพิ่มความปลอดภัยในการล็อกอิน (Login) เข้าสู่ระบบงานการประชุม
– ปรับปรุงการทำงานให้รองรับบนบราวเซอร์ทุกชนิด อาทิเช่น Google chrome, Firefox, Internet explorer และสามารถลองรับบน Smartphone, Mobile, Tablet และ Desktop

ทั้งนี้ ผู้ใช้งานระบบงานการประชุม คณะเทคโนโลยี สามารถศึกษาและดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ เมนู “คู่มือการใช้งานระบบ” หากพบปัญหาการเข้าใช้งานระบบ ให้ติดต่อที่ คุณนิรุตต์ บุญคง เบอร์ภายใน 1802 งานพัฒนาระบบสารสนเทศ คณะเทคโนโลยี