ระบบงานการประชุม คณะเทคโนโลยี (VERSION 1.2)

คำชี้แจงก่อนเข้าใช้งานระบบงานการประชุม คณะเทคโนโลยี

version 1.2 :

– เพิ่ม feature และโครงสร้างการทำงานภายในใหม่
– เพิ่มประสิทธิภาพในการอัพโหลดประเภทไฟล์ต่างๆ ให้รองรับไฟล์ทุกชนิด (สูงสุดไม่เกิน 10 Mb)
– เพิ่มโครงสร้างการทำงานในส่วนของการทำงานระดับสมาชิก จะสามารถล็อกอิน (Login) เข้าสู่ระบบ เพื่อทำรายการส่งวาระ และสามารถมองเห็นหรือดาวน์โหลดรายงานการประชุมได้ (เฉพาะสมาชิกเท่านั้น บุคคลภายนอกหรือบุคคลทั่วไปไม่สามารถมองเห็นฟังก์ชั่นการทำงานนี้)
– เพิ่มโครงสร้างการทำงานในส่วนของการกำหนดวัน และเวลา ส่งวาระ “บุคลากรหรือสมาชิกจะต้องส่งวาระตามวันและเวลาที่กำหนด” (หากส่งช้าหรือเลยช่วงเวลาที่กำหนด ระบบจะปิดโดยอัตโนมัติทันที ท่านจะไม่สามารถทำรายการส่งวาระใดๆ ได้)
– เพิ่มระบบข่าวสาร
–  ปรับการทำงานให้รองรับบนบราวเซอร์ทุกชนิด อาทิเช่น Google chrome, Firefox, Internet explorer และสามารถลองรับบน Smartphone, Mobile, Tablet และ Desktop
– เอาฟังก์ชั่นการทำงานบางส่วนที่ไม่จำเป็นและมีความซับซ้อนบางส่วนออก

ทั้งนี้ ผู้ใช้งานระบบงานการประชุม คณะเทคโนโลยี สามารถศึกษาและดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ เมนู “คู่มือการใช้งานระบบ” หากพบปัญหาการเข้าใช้งานระบบ ให้ติดต่อที่ คุณนิรุตต์ บุญคง เบอร์ภายใน 1802 งานพัฒนาระบบสารสนเทศ คณะเทคโนโลยี