ระบบงานการประชุม คณะเทคโนโลยี (VERSION 1.1)

คำชี้แจงก่อนเข้าใช้งานระบบงานการประชุม คณะเทคโนโลยี

version 1.1 :

– แก้ไขปัญหา Debug ของการล็อกอินเข้าใช้งานระบบ
– เพิ่มรูปแบบการทำงานในส่วนของ รายการส่งวาระ
– แก้ไขปัญหาตรงส่วนของสถานะการใช้งาน

ทั้งนี้ ผู้ใช้งานระบบงานการประชุม คณะเทคโนโลยี สามารถศึกษาและดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ เมนู “คู่มือการใช้งานระบบ” หากพบปัญหาการเข้าใช้งานระบบ ให้ติดต่อที่ คุณนิรุตต์ บุญคง เบอร์ภายใน 1802 งานพัฒนาระบบสารสนเทศ คณะเทคโนโลยี