รูปแบบการแสดงผล :
 ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 - สีฟ้า หมายถึง ทำงานแล้ว
 - สีเทา หมายถึง ทำงานแล้วและกำลังศึกษาต่อ
 - สีเขียว หมายถึง ยังไม่ได้ทำงานและไม่ได้ศึกษาต่อ
 - สีส้ม หมายถึง กำลังศึกษาต่อ
Untitled Document
© Copyright, All Rights Reserved : ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : ผู้พัฒนาระบบโดย นายนิรุตต์ บุญคง Email : nirutboonkong@gmail.com